Sprawa Greya

Jak wynika ze śledztwa Faktu, Robert Grey od 12 lutego 2015 r. zasiada we władzach spółki Xplorer Fund (powstała ona 10 dni wcześniej). Spółka ta wyszukuje i wspiera małe firmy zajmujące się nowoczesnymi technologiami. 19 października br. Xplorer Fund dostała od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 24 mln zł dofinansowania do internetowego projektu badawczego. Co ważne – jest ono bezzwrotne. MSZ oficjalnie twierdzi, że Grey zakończył działalność w lutym tego roku. Tyle że w Krajowym Rejestrze Sądowym nie ma śladu rezygnacji! Ostatnie zmiany w KRS spółki dokonały się w kwietniu i nie dotyczyły zarządu! Co ciekawe, MSZ utajniło oświadczenie majątkowe byłego wiceministra. Może więc powodem nagłej dymisji wiceministra Greya jest jednak to, że zataił zasiadanie w zarządzie spółki, która dostała od rządowej instytucji gigantyczną dotację?

Fakt

Zostawmy na chwilę wszystkie polityczne wątki zdumiewającej kariery politycznej pana Greya i skupmy się na tym co naprawdę znalazł Fakt. Na pierwszy rzut oka sprawa jest bowiem bardzo rozwojowa, niewykluczone, że w kierunku wyłudzenia 24 milionów publicznych pieniędzy, ale o tym za chwilę. Zacznę od sprostowania jakie opublikowała na swojej stronie spółka XplorerFund.

Pan Robert Grey nie zasiada we władzach spółki. Nasza spółka zakończyła współpracę z Panem Robertem Grey’em w listopadzie 2015 roku, a jego mandat w zarządzie spółki wygasł z dniem 17 lutego 2016 roku. Informacja o wygaśnięciu mandatu została objęta wnioskiem do KRS w późniejszym czasie w związku ze zmianami organizacyjnymi Spółki i zamiarem objęcia ich wszystkich jednym wnioskiem. Stosowny wniosek został złożony w listopadzie 2016 roku.

Xplorer Fund

 

Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, spółka miała na zgłoszenie zmian w swoim zarządzie 7 dni – to jeden prosty formularz i 250 zł opłaty. Ustawowy termin nie bez powodu jest taki krótki – zasada domniemania prawdziwości danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym każe traktować dane rejestrowe jako obowiązujące wobec osób trzecich.

Art. 17. 1. Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.

2. Jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Art. 18. 1. Podmiot wpisany do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do Rejestru w ustawowym terminie, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Zarząd spółki Xplorer Fund jest dwuosobowy, składa się z dwóch członków zarządu, dzisiaj wg KRS jednym z nich ciągle jeszcze jest pan Grey i gdyby zechciał dokonać w imieniu spółki jakiejkolwiek czynności prawnej, byłaby ona prawnie wiążąca bo zgodnie z zasadą domniemania prawdziwości danych zawartych w KRS pan Grey jest członkiem zarządu spółki, a jej statut daje każdemu z dwóch członków zarządu prawo do samodzielnego reprezentowania spółki i zaciągania w jej imieniu zobowiązań majątkowych. Pan Grey przez ostatnie 9 miesięcy kiedy podobno nie był już członkiem zarządu spółki miał więc prawo samodzielnie dysponować jej majątkiem, brać milionowe kredyty na spółkę, podpisywać w jej imieniu umowy, a spółka nie podważyłaby żadnej z tych decyzji broniąc się w sądzie żałosnym argumentem „Informacja o wygaśnięciu mandatu została objęta wnioskiem do KRS w późniejszym czasie w związku ze zmianami organizacyjnymi Spółki i zamiarem objęcia ich wszystkich jednym wnioskiem”. Zwłaszcza, że w tzw. międzyczasie spółka składała w KRS zmiany ogłoszone w Monitorze Gospodarczym 4 kwietnia 2016 roku, data wpisu to 23 marca. Ktoś się chce założyć, że te zmiany zostały zgłoszone już po rzekomym „wygaśnięciu mandatu w zarządzie” pana Greya.

Nie wierzę więc w wyjaśnienia spółki, i nikt zdrowy na umyśle uwierzyć nie powinien, sprawa ujawniona przez Fakt jest rozwojowa. 20 października bieżącego roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło listę spółek, którym przyznano gigantyczne dotacje, było to więc jeszcze przed złożeniem przez Xplorer Fund spóźnionego o 9 miesięcy wpisu do KRS. Do wniosku o dotację spółka musiała zapewne załączyć aktualny wyciąg z KRS i podać aktualny zarządu. Też jesteście ciekawi co tam znajdziemy?

 

 

About kataryna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *