Prezydent pod prąd

Powstałą w kwietniu 2010 roku fundację założył zespół młodych zaangażowanych pasjonatów, chcących zmiany wizerunku polskiego sądownictwa. Zmiany dokonywanej oddolnie poprzez nagłaśnianie dobrych praktyk, informowanie o problemach i dokonywanie analiz działalności sądownictwa.

Zauważyli, że ludzie często nie czują się w sądach właściwie traktowani, a przestępcy są nieadekwatnie karani. Chcą, żeby każdy był w sądzie szanowany i wyszedł z niego z poczuciem sprawiedliwości. Dlatego, co roku, ponad 500 wolontariuszy Fundacji obserwuje rozprawy w całej Polsce. Publikują raporty, szkolą sędziów – są głosem obywateli w sądach i Ministerstwie Sprawiedliwości. Program Fundacji polegający na obserwacji rozpraw jest największy na świecie, a organizacje międzynarodowe promują te doświadczenia w innych krajach.

Strona Prezydenta RP

Tak brzmi oficjalne uzasadnienie przyznania Nagrody Prezydenta RP „Dla dobra wspólnego” w kategorii „Dzieło” projektowi „Obywatelski Monitoring Sądów” realizowanemu przez Fundację Court Watch Polska (serdeczne gratulacje!). Nagroda w pełni zasłużona, cieszę się z niej razem z sympatyczną ekipą Fundacji Court Watch Polska.

Prezydent – nie wiem czy świadomie, ale na pewno widowiskowo – tą jedną decyzją strollował „Wiadomości” TVP i ich wielotygodniową kampanię wymierzoną w fundacje inne niż pomocowe. Oto bowiem trzy fakty o nagrodzonym projekcie:

  • realizuje go fundacja „gorszego sortu” bo niezajmująca się pomocą chorym, ubogim, dzieciom,
  • ponad połowę kosztów działalności fundacji stanowią wynagrodzenia,
  • pieniądze na niego dała Fundacja im. Stefana Batorego czyli…tak, tak – Soros.

Jeśli prezydent przyznając nagrodę wiedział o tym wszystkim – brawa za pójście pod prąd. Jeśli nie wiedział, bo nagradzając projekt uznał, że to wszystko nie ma znaczenia, bo ważny jest efekt i właśnie owo „dobro wspólne” – redakcja „Wiadomości” ma chyba materiał do przemyśleń. Oczyma wyobraźni już widzę planszę ze spadającymi banknotami i strzałkami w czworokącie: Andrzej Duda=>Fundacja Court Watch Polska<=Fundacja Batorego<=Soros 🙂

 

About kataryna

1 thought on “Prezydent pod prąd

  1. Fundacja Batorego sponsoruje wyłącznie fasadowe projekty, które niczemu nie służą. Tych 500 obserwatorów w sądach będzie weryfikować czy „obywatele są uprzejmie traktowani”. Tyle że strona procesu w dupie ma uprzejmość, kiedy zapadają skandaliczne wyroki „na zamówienie”, kwitnie korupcja niedostrzegalna dla osób spoza środowiska prawniczego, a stronniczego sędziego nie da wyłączyć i nie da się ukarać dyscyplinarnie (w każdym przypadku ocenia go i „uniewinnia” kolega, często kolega z wydziału).
    Kiedy Panią dziwi, że prezydent nie skojarzył sprawy z Solosem, to mnie dziwi, że w ogóle zabrał głos w tej gównianej akcji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *