Wykluczanie wykluczonych

Fundacja Pomocy Rodzinie „Człowiek w potrzebie” od lat pomaga setkom potrzebujących. Wspiera ubogie rodziny, rocznie we współpracy z Kościołem Ulicznym wydaje 1000 posiłków dla bezdomnych, finansuje niepełnosprawnym sprzęt do rehabilitacji i robi jeszcze mnóstwo innych fajnych i ważnych rzeczy dla najsłabszych. Pieniądze z tego ma między innymi z prowadzonej przez siebie restauracji Different – jedynej w Polsce restauracji w ciemności, w której zatrudnienie znalazło 12 osób z niepełnosprawnościami, w tym niewidomych. To oni obsługują gości, dając im przy okazji szansę poznania swojego świata, bo wszystko robi się w całkowitych ciemnościach. Byłam, jadłam palcami obsługiwana przez niewidomego kelnera, wszystkim polecam doświadczenie ich świata, przez godzinę i z powrotem do swojego, w pełni oświetlonego.

Jeśli jeszcze będzie okazja i restauracja otworzy się ponownie po lockdownie.

Niestety, ta restauracja – podobnie jak wszystkie inne prowadzone przez organizacje pozarządowe – została bowiem systemowo wykluczona z tarczy branżowej, a za chwilę okaże się, że będzie też wykluczona z branżowej tarczy finansowej. Przez niedopatrzenie decydentów i ich brak zainteresowania problemem wielokrotnie im sygnalizowanym. Z rządowej pomocy będzie mogła więc skorzystać każda komercyjna knajpa, ale rząd odmawia wsparcia w ratowaniu miejsc pracy tym, którzy zatrudniają osoby na otwartym rynku pracy mające minimalne szanse – niepełnosprawnych intelektualnie, dorosłe osoby z autyzmem, osoby z zespołem Downa, czy właśnie zatrudnianych przez Fundację Pomocy Rodzinie „Człowiek w potrzebie” niewidomym.

Zarówno Tarcza 6.0, jak i wprowadzana już pewnie w tym tygodniu Tarcza Finansowa 2.0 są dostępne dla najbardziej zagrożonych branż, w tym właśnie restauracji. Formalnym warunkiem skorzystania ze wsparcia jest jednak posiadanie w bazie REGON na dzień 30 września 2020 jednego z wymienionych w ustawie kodów PKD, musi on być tam wskazany jako „działalność przeważająca”. Jest to zrozumiałe, w końcu tarcza ma być branżowa, choć oczywiście można byłoby brać pod uwagę także podmioty, które jako „działalność przeważającą” mają wpisane inne kody, ale te wspierane faktycznie stanowią ich dominującą działalność.

Ale…

Fundacja prowadząca restaurację Different wpisała w prowadzonym przez KRS Rejestrze Przedsiębiorców jako „przeważającą działalność” właściwy kod PKD, taki który uprawnia do wsparcia. Oto fragment z jej wpisu do Rejestru Przedsiębiorców.

A zatem i faktycznie prowadzi jako dominującą działalność gospodarczą taki rodzaj działalności, jaki rząd chce tarczą branżową wspierać, i fakt ten odnotowała zgłaszając wpis w Rejestrze Przedsiębiorców.

Ale…

W bazie danych REGON jako „przeważająca działalność” figuruje zupełnie inny kod, bo ze względów statystycznych organizacje pozarządowe – niezależnie od tego co zgłaszają jako „przeważającą działalność” i co jako „przeważającą działalność” prowadzą, figurują zawsze pod innym, domyślnie im przypisanym kodem KD. Tak zatem wygląda jej wpis z bazie REGON.

Mając taki kod PKD w bazie REGON – nadany jej odgórnie i bez możliwości skorygowania, nie kwalifikuje się więc do rządowego wsparcia, niezależnie od tego jaką działalność faktycznie prowadzi. Jest zatem grupa przedsiębiorców systemowo wykluczona z rządowego wsparcia i jest to akurat grupa wspierająca tych najbardziej wykluczonych z rynku pracy. Jeśli te przedsiębiorstwa społeczne upadną, nie da się ich reaktywować, nie da się też przebranżowić, a ci skazani na bezrobocie ludzie nie zostaną po pandemii zatrudnieni gdzie indziej.

Może więc to tylko błąd, rząd jest go nieświadomy i jak tylko się dowie, zaraz to naprawi? To chyba nie jest priorytet, zwracałam już na to uwagę wszystkim, którym powinno na tym zależeć i sądząc po braku jakiejkolwiek reakcji, ta grupa jest zbyt mała i zbyt cicha, żeby decydentów sobą zainteresować. Będzie więc sobie cichutko upadać, gdy władza będzie się publicznie (samo)chwalić milionami monet, jakie rzuca na ratowanie firm.

A rozwiązanie problemu byłoby przecież banalnie proste, gdyby tylko się komuś chciało nad nim pochylić. Wystarczy nowelizacja ustawy i zapis, że w przypadku organizacji pozarządowych bierze się pod uwagę wpis w KRS na dzień 30 września 2020 roku, w ten osób intencja ustawodawcy zostałaby zachowana a przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w ramach organizacji pozarządowych zostaliby zrównani w prawach z wszystkimi innymi.

Tak, wiem, to nie kasyna ani stoki narciarskie, nikt ważny się za nimi nie ujmie…

About kataryna