Multi-kulti na plaży

IMG_3187 IMG_3186

Dostęp do plaż i kąpieli jest zakazany dla każdego, kto nie ma na sobie odzieży kąpielowej, respektującej dobre obyczaje i sekularyzm, który jest podstawową zasadą Republiki Francuskiej. Kostiumy kąpielowe, które ostentacyjnie pokazują przynależność religijną, zwłaszcza gdy Francja i miejsca kultu religijnego są obecnie celem ataków terrorystycznych, mogą stworzyć ryzyko zakłócania porządku publicznego (tłumy, przepychanki itd).