Sadurski zwalnia Manna

Wojciech Sadurski:Nowa ustawa o mediach publicznych, od 1 grudnia 2019: Art. 1 „Warunkiem zatrudnienia w mediach publicznych jest pomyślne zdanie konkursu oraz przedłożenie zaświadczenia o niekaralności i niepracowaniu w TVP, Polskim Radio i ich jednostkach organizacyjnych w latach 2016-2019”.

Trybun(alik) ludowy

Gazeta Wyborcza: Ten „Społeczny Trybunał” jest groteską. W ten sam sposób mogę powołać „Społeczny Trybunał Galaktyczny” skazujący na karę infamii za tupet i piramidalną głupotę. Ja będę sędzią, a szwagier – prokuratorem. Mam już nawet kilku kandydatów do osądzenia.„Społeczny Trybunał Narodowy” z rewolucyjną sprawiedliwością łączy pogarda dla sądów i sądowych procedur, które samozwańczy sędziowie uznają za niewystarczające.