Misiewicz 2.0

Gdzie mamy zdobyć, to doświadczenie, gdzie mamy się nauczyć tego warsztatu, gdzie mamy potem korzystać z tego wszystkiego tak, aby skutecznie, słusznie i w pełni pracować dla Rzeczypospolitej Polskiej?

Bartłomiej Misiewicz

Podobno po wybuchu „sprawy Misiewicza” sam prezes Kaczyński namawiał go do wyjazdu z Polski, żeby na chwilę zniknąć z oczu opinii publicznej.

Misiewicz to stan umysłu

Polska Grupa Zbrojeniowa: Prawo do korzystania z samochodu służbowego przysługiwało panu Radosławowi Obolewskiemu w okresie jego zatrudnienia w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, a także przez trzymiesięczny okres wypowiedzenia określony w jego kontrakcie menadżerskim. Prawo to obejmowało także prawo do korzystania z firmowej karty paliwowej w celu regulowania należności za paliwo do auta.

Misiewicz tango down

Ani premier, ani szef partii rządzącej nie są w stanie kontrolować wszystkich decyzji personalnych, szczególnie w gospodarce. Ministrowie i prezesi szybko się bowiem usamodzielniają i prowadzą taką politykę kadrową, która ma ich wzmacniać – tak politycznie, jak biznesowo. W partii rządzącej konflikty interesów oraz gry różnych grup mają swoje odzwierciedlenie także w obsadzie urzędów i instytucji oraz różnych stanowisk w spółkach skarbu państwa.