Pochwała anarchii

Gazeta Wyborcza: MEN i Regionalne Izby Obrachunkowe powołują się na ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, według której pracownikom pensja za czas strajku się nie należy. Wypłacanie nauczycielom wynagrodzeń za dni, kiedy nie pracowali, byłoby – ich zdaniem – „naruszeniem dyscypliny finansów publicznych”.

Murem za uczniami

Sławomir Broniarz:Z tą szkołą mieliśmy wiele kłopotów. Ci uczniowie mają problemy wychowawcze. Zdarzało się, że musieli interweniować ochroniarze. Lepiej, żeby ta szkoła sobie poszła. Poza tym ja muszę zarabiać dla dobra Związku. A nowy najemca daje więcej. To liceum nie jest państwowe.