Co łączy kobietę z krową

Co łączy los kobiet i zwierząt w społeczeństwie? Czy patriarchat jest wspólnym spoiwem opresji? Czy feminizm i ruch prozwierzęcy mają ten sam cel? Czym jest siostrzeństwo ponadgatunkowe?

Te i inne ważkie pytania postawiły uczestni(cz)kom organizatorki Kongresu Kobiet zapraszając na panel „Przemoc ma płeć.

Terlikowska do garów

Eliza Michalik:Mnie kiedyś zaproszono do programu z Małgorzatą Terlikowską, do dyskusji, ja odmówiłam. Redaktorowi, który mnie zapraszał powiedziałam: Ja jestem publicystką z 20-letnim stażem, jaki tytuł do rozmowy ze mną ma Małgorzata Terlikowska? Bo urodziła piątkę dzieci? Sorry. Myślę, że aby brać pełnoprawny udział w debacie trzeba mieć dorobek intelektualny i merytoryczny.

Kobieta bezwolna

Francuski parlament uchwalił ustawę, wprowadzającą kary w wysokości 1500 euro za korzystanie z usług prostytutek, przewidującą grzywny w wysokości 1500 euro dla klientów prostytutek. W przypadku recydywy grzywna może wynieść aż 3750 euro w przypadku recydywy, alternatywną lub dodatkową karą mają być kursy „uwrażliwienia na kupowanie usług seksualnych”, organizowane przez posiadające odpowiedni certyfikat stowarzyszenia.

Podatek od mężczyzn

Pewna szwedzka parlamentarzystka z Partii Lewicy zaproponowała aby wszyscy mężczyźni płacili coś w rodzaju podatku, który będzie przeznaczony na pokrycie kosztów leczenia kobiet – ofiar przemocy domowej, która jest w Szwecji poważnym i stale rosnącym problemem, za który – według pomysłowej parlamentarzystki –  mężczyźni powinni ponieść „kolegialną odpowiedzialność ekonomiczną”, w formie tegoż podatku właśnie.